мелод

 • 121диско — невідм., с. 1) Стиль музики (перев. танцювальної), для якого характерні повторювана спрощена мелодія і жорсткий ритм. 2) Музика (перев. танцювальна) у цьому стилі …

  Український тлумачний словник

 • 122дойна — и, ж. Молдавська і румунська народна пісня з вільною елегійною мелодією …

  Український тлумачний словник

 • 123дудочка — и, ж. 1) Зменш. пестл. до дудка 1), 2), 4). 2) Згорток чого небудь у вигляді трубки. 3) Український сюжетний танець, що виконується в швидкому темпі. || Мелодія, під яку виконується цей танець …

  Український тлумачний словник

 • 124епіфора — и, ж., літ. Стилістичний прийом, який полягає у повторенні однакових виразів, слів або звукосполучень наприкінці суміжних чи близько розміщених рядків, строф і т. ін. для посилення виразності й мелодійності мови художнього твору; прот. анафора …

  Український тлумачний словник

 • 125ескіз — а, ч. 1) Попередній начерк малюнка, картини або частин її. || Початкове оформлення скульптурного твору, зазвичай у зменшених масштабах. || Попередня редакція літературного, музичного твору чи його частин. || Уривчасті зиписи тем, мелодій, що… …

  Український тлумачний словник

 • 126завивати — I а/ю, а/єш, недок. 1) Пронизливо, тужливо вити. 2) перен. Утворювати звуки, подібні до виття (про явища природи). || Утворювати довгі, протяжні звуки (про механізми, машини і т. ін.). || Видавати довгу протяжну мелодію, звукові сигнали і т. ін.… …

  Український тлумачний словник

 • 127завити — I и/ю, и/єш, док. 1) Почати вити, завивати (про собак, вовків та деяких інших тварин). 2) перен. Почати утворювати звуки, подібні до виття (про явища природи). || Почати утворювати довгі протяжні звуки (про механізми, машини і т. ін.). || Почати… …

  Український тлумачний словник

 • 128загадковий — а, е. Який потребує розгадки, дослідження; таємничий, незрозумілий. •• Загадко/вий кано/н муз. канон, в якому записано лише мелодію пропости, а моменти та інтервали вступу риспост визначаються частково або взагалі не зазначаються, що дає… …

  Український тлумачний словник